Vi har kraften och kunskapen att gemensamt driva vår affär framåt genom en kontinuerlig utveckling av butikskoncept, tekniska lösningar, logistik, kundservice, inköp, marknadsföring och att bygga ett varumärke som gör oss mer attraktiva och konkurrenskraftiga nu och i framtiden.

Elon ska vara förstahandsvalet och en förebild när det gäller varuförsörjning och tjänster för hemmets produkter i Norden till företag och konsumenter.

Elon skall tillgodose den nordiska marknadens behov av produkter för hemmet samt närliggande tjänster till företag och konsumenter.

Genom effektiv logistik, stark lokal marknadsnärvaro samt ett brett utbud av produkter från utvalda leverantörer och tjänster skall vi överträffa våra kunders förväntningar.

Alla företag har en historia.

Det här är vår.

Elon Group grundades 2003 med tanken att konsolidera och effektivisera i en bransch med hög fart. Elon och Elkedjan, två frivilliga fackhandelskedjor, beslutade att försöka hitta synergieffekter och skalfördelar utan att för den skull konkurrera på marknaden.

EEL AB (Elon Elkedjan Logistics AB) grundas.

Lagret om 15 000 kvm och huvudkontoret i Örebro står färdigt. EEL startar sin operativa verksamhet. 

Ett samarbete med den frivilliga fackhandelskedjan Elspar inleds. Hemexperten startar som butikskedja.

EEL AB förvärvar Hemmakedjan - den sista kvarvarande vitvarukedjan i Sverige - och hade efter detta förvärv samlat samtliga frivilliga fackhandelskedjor inom MDA och SDA under EEL AB. I samband med detta skapades två affärsområden: Teknik - med sitt huvudkontor i Anderstorp, och Butik - med sitt huvudkontor i Örebro.

EEL AB:s kedjor genomgår en varumärkesförädling där de fem varumärkena kanaliserades till två: Elon och Elkedjan.

Tillväxten fortsatte och under 2014 förvärvades två bolag: Canvac, som marknadsförde och sålde luftvärmepumpar och luftvårdsprodukter, samt FDT ett företag som erbjuder kassasystem, affärssystem och IT-lösningar för detaljhandeln. Lagret på 30 000 kvm var nu för litet och byggdes ut med 25 000 kvm.

2015 beslutade EEL att förändra moderbolagets namn från EEL Holding (publ) till Elon Group. Under samma år förvärvades Euronics Norge AS med cirka 70 butiker inom området CE samt MDA och SDA .

Under 2016 bildades ett nytt bolag i koncernen med Euronics Norge AS och Euronics Sverige AB som gemensamma ägare - Euronics Nordic. En inköpsorganisation för CE-produkter med en 3PL-lösning hos EEL i Örebro som utgångspunkt.

Fokuset på Retail intensifieras.

En ledningsgrupp med Stefan Lebrot i spetsen introduceras. Elon Groups affär expanderar från Sverige och Norge till resten av Norden.

Ett varumärkessamarbete med butikskedjan Audio Video inleds och kedjan byter namn till Elon Ljud & Bild.

Nya elon.se och elon.no lanseras.

Köksvarumärket Nordanro lanseras.

Elon Group och Electra går samman och bildar Nordens ledande frivilliga fackhandelskedja för produkter till hemmet. Affären blir klar i juni.

Verksamhetsmodell

Tre fokusområden i vår omnikanalsstrategi

Business to Consumer

Business to Business

Logistics & Services

Utmärkelser

Elon fick bäst resultat i Custitudes Kundmötesbarometer 2023 med 85% i måluppfyllelse.

Elon är Sveriges bästa företag inom Hemelektronik & hemel på att förstå, hjälpa och bry sig om sina kunder enligt Empati Grand Prix 2022 (även 2020 och 2021). 

Retailer of the year Sweden

Retailer of the year - Home electronics

Retailer of the year Sweden.

Retail chain of the year - White goods.

Vår organisation

Styrelsen

Ledningsgrupp

En mer hållbar affär

För oss handlar hållbarhet om att maximera mängden tillfört värde vi kan generera för miljön, för klimatet, för individen och för samhället i stort. Vi strävar mot att kontinuerligt förbättre och innovera i allt vi erbjuder.

Elon samarbetar med Stena Recycling för hållbarhet på lång sikt. Stena Recycling ser till att produkter som lämnas in till oss i våra butiker återvinns eller återbrukas.

Där andra ser slutet på produktens livscykel ser vi möjligheten till ny användning.

Elon föredrar att använda järnväg framför vägtransporter. Att välja tåg för gods är fördelaktigt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, likväl som det skapar en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Ett exempel på detta är att vi har en egen räls in till vårat lager i Örebro.

Vi omvärderar ständigt vår användning av förpackningar, både för att minska användningen och för att återanvända så mycket som möjligt. Vi arbetar även för att säkerställa att vi kan fylla våra transporter så mycket som möjligt.

Ett exempel är investeringen i maskiner som kan hjälpa till att återanvända delar av gamla förpackningar.

Tillverkat att hålla.

Elon Group strävar alltid efter mer hållbara affärsbeslut. Oavsett om det är i relation till tillverkande partner eller slutkonsument.
Ett exempel på detta är ambitionen att erbjuda produkter som står sig genom tiderna till alla hushåll. Med Elons garanti på fem år på alla vitvaror skapar vi tillsammans med våra kunder grunden för ett mer hållbart hem.

Du behöver inte välja kvalitet framför hållbarhet.

Vi är den enda detaljhandelskedjan i Norden som är certifierad med FR2000. Med betoning på vår gedigna CSR- och hållbarhetsprofil tar vi alltid ansvar. Oavsett om det är genom vårt energismarta sortiment av produkter eller möjligheten att återvinna begagnade produkter i alla våra butiker.

Några av våra hållbarhetsinitiativ

Elon samarbetar med Stena Recycling för hållbarhet på lång sikt. Stena Recycling ser till att produkter som lämnas in till oss i våra butiker återvinns eller återbrukas.

Där andra ser slutet på produktens livscykel ser vi möjligheten till ny användning.

Elon föredrar att använda järnväg framför vägtransporter. Att välja tåg för gods är fördelaktigt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, likväl som det skapar en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Ett exempel på detta är att vi har en egen räls in till vårat lager i Örebro.

Vi omvärderar ständigt vår användning av förpackningar, både för att minska användningen och för att återanvända så mycket som möjligt. Vi arbetar även för att säkerställa att vi kan fylla våra transporter så mycket som möjligt.

Ett exempel är investeringen i maskiner som kan hjälpa till att återanvända delar av gamla förpackningar.