Tillsammans blir vi stora och starka med kraften att förhandla ner inköpspriser, utveckla butikskoncept, tekniska lösningar, logistik, kundservice, marknadsföring och bygga ett varumärke som gör oss mer attraktiva och konkurrenskraftiga nu och i framtiden. Vi värnar samtidigt om individuell frihet och trygghet. Som handlare i Elon Group finns friheten att driva sitt eget bolag och lokala affär kvar, samtidigt som det innebär ett delägarskap i något större med tryggheten av stödet från andra.

Pressmeddelanden

Delårsrapport Elon AB juli - september 2023

Tredje kvartalet 2023 präglades av en fortsatt avvaktande och svag marknad. Ett utmanande finansiellt klimat, oro i omvärlden och osäkra framtidsutsikter gör att våra kunder är avvaktande och försiktiga. Inom alla våra affärssegment ser vi liknande utveckling men det är framförallt konsumentmarknaden som tappar fart, en bild som är gemensam för samtliga marknader i Norden. För att möta den minskade efterfrågan och säkerställa en fortsatt stark finansiell ställning har vi aktivt arbetat med att optimera rörelsekapitalet genom anpassning av varulager, ökat fokus på kundkrediter samt förbättrat villkoren för våra leverantörskrediter. Detta har i kvartalet inneburit en kraftigt minskad rörelsekapitalbindning med -182 MSEK jämfört med andra kvartalet 2023.

Elon-handlare storsatsar i Blekinge

Tre Elon- och Elon Ljud & Bildbutiker i Blekinge får gemensam ägarkonstellation och skapar ett kunderbjudande med bredd lagom till årets julhandel.

Valberedning inför Elon ABs (publ) årsstämma 2024

Ledamöterna i valberedningen inför Elon ABs årsstämma 2024 har nu utsetts och är oförändrad från 2023.

Lokala handlare i hela Norden.

Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder.

Om Elon Group

Den ledande aktören på den nordiska marknaden

Vår organisation är en stor del av det som gör Elon Group unik, i hela Norden. Vi bygger på lokalt etablerade återförsäljare och entreprenörer med djup lokalkännedom, ofta kända i närområdet. Det är en styrka som vi kommer att forsätta använda. Vi manifesterar det lokala och personliga i våra butiker på olika sätt. Vi gör det genom att lyfta fram människorna som arbetar där, såväl som entreprenörerna och vårt arv.

Vår verksamhet

Nyckeltal & rapporter

4,7
1,0 %
260+
900+
FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Delårsrapport Q1 2023 Elon AB

16 maj, 2023

Delårsrapport Q2 2023 Elon AB

31 augusti, 2023

Delårsrapport Q3 2023 Elon AB

16 november, 2023

Våra varumärken