Tillsammans blir vi stora och starka med kraften att förhandla ner inköpspriser, utveckla butikskoncept, tekniska lösningar, logistik, kundservice, marknadsföring och bygga ett varumärke som gör oss mer attraktiva och konkurrenskraftiga nu och i framtiden. Vi värnar samtidigt om individuell frihet och trygghet. Som handlare i Elon Group finns friheten att driva sitt eget bolag och lokala affär kvar, samtidigt som det innebär ett delägarskap i något större med tryggheten av stödet från andra.

Pressmeddelanden

Elon tecknar exklusivt nordiskt avtal med Electrolux gällande försäljning av Electrolux Excellence-sortimentet

Elon, med 400 butiker i Sverige och totalt ca 900 butiker tillsammans med sina nordiska partners, tecknar avtal med Electrolux gällande den nya produktlinjen Electrolux Excellence. Avtalet innefattar försäljning och distribution i Norden av produkter inom kategorierna ugn, häll, kyl och frys, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare.

Årsredovisning 2023 för Elon AB (publ) har idag publicerats på Elon Groups webbsida

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsrapporten, finns tillgänglig på www.elongroup.se i pdf-format samt i European Single Electronic Format (ESEF). Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2023.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELON AB (PUBL)

Aktieägarna i Elon AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556065-4054, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024, klockan 10:00, på Hammarby Kaj 14 i Stockholm. Röstregistrering börjar klockan 09:30 och avbryts när stämman öppnas.

Lokala handlare i hela Norden.

Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder.

Om Elon Group

Den ledande aktören på den nordiska marknaden

Vår organisation är en stor del av det som gör Elon Group unik, i hela Norden. Vi bygger på lokalt etablerade återförsäljare och entreprenörer med djup lokalkännedom, ofta kända i närområdet. Det är en styrka som vi kommer att forsätta använda. Vi manifesterar det lokala och personliga i våra butiker på olika sätt. Vi gör det genom att lyfta fram människorna som arbetar där, såväl som entreprenörerna och vårt arv.

Vår verksamhet

Nyckeltal & rapporter

4,8
3,6 %
250+
900+
FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Delårsrapport Q1 2023 Elon AB

16 maj, 2023

Delårsrapport Q2 2023 Elon AB

31 augusti, 2023

Delårsrapport Q3 2023 Elon AB

16 november, 2023

Delårsrapport Q4 2023 Elon AB

22 februari, 2024

Årsredovisning 2023 Elon AB

08 april, 2024

Årsredovisning 2023 Elon AB ESEF

08 april, 2024

Våra varumärken