Business to Business

Elon Groups Business to Business-lösningar erbjuder vitvaror och färdiga kök i kombination med ett stort tjänstepaket. Men vi säljer inte bara produkter. Vi finns med under hela processen. Från projekteringen till att garantitiden är slut. Det kan innebära en projekttid på 7–8 år. Under den tiden finns en rad deltjänster och leveranser från oss. Vårt eget köksmärke Nordanro har marknadens bredaste sortiment, och är ett av tre koncept som har Europas största köksfabrik Nobilia i ryggen, med hög kvalitet och leveransprecision.

Construction & Property

Vi hjälper företag i alla storlekar att förverkliga projekt i tid och säkerställer en leverans och installation i tid. Hos Elon finns världens samlade sortiment av vitvaror tillgängligt, en pålitlig partner för bygg- och fastighetsbolag.

Wholesale & Distribution

Wholesale & Distribution är en växande del inom Elon. Den breda kompetensen och det breda erbjudandet som finns inom Elon skapar fördelar för många företag med behov av varuförsörjning, logistik och tjänster. Kunderna finns inom E-handel eller är enskilda större aktörer.