Integritetspolicy

Elon Group AB värnar om din personliga integritet. Genom vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd.
Integritetspolicyn riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representant för sådan organisation (till exempel befintlig, tidigare eller potentiell leverantör eller samarbetspartner), besökare på hemsidan eller som på annat sätt har kontakt med oss.