På Elon Group finns möjlighet att jobba med en mängd olika yrken. Vi har kontor i Stockholm, Örebro och Kalmar och lagerverksamhet i Kalmar och Örebro. Våra butikskedjor driver över 600 butiker i Sverige och här kan du se de jobb som finns att söka just nu. Vill du skicka en spontanansökan gör du det till vår HR-Partner.

Lediga tjänster

TJÄNST ORT SISTA ANSÖKNINGSDAG LÄNK

Elon Group söker Systemutvecklare

Kalmar

18 juni, 2024

Läs mer

Elon Group söker medarbetare inom Teknisk Support

Örebro

10 juni, 2024

Läs mer

Elon Group söker medarbetare inom Teknisk Support

Stockholm

10 juni, 2024

Läs mer

Elon Group söker Key Account Manager

Stockholm

14 juni, 2024

Läs mer

Elon som arbetsplats

På Elon Group hittar du ekonomer, inköpare, säljare, lagerarbetare, systemutvecklare - en mängd olika yrkeskategorier. För att få en arbetsplats präglad av kvalité, effektivitet och omtanke krävs att vi som arbetsgivare kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare som delar de värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. När vi rekryterar skapar vi vår framtid. Rekrytering för oss är en långsiktig och viktig investering. All rekrytering på Elon Group ska utgå från verksamhetens behov och verksamhetens strategiska och övergripande mål. 

Elon Group vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Hos oss präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation.

Ett strategiskt och prioriterat område.

Vi vill ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas, känna sig delaktiga och på så vis uppleva ett bra arbetsklimat. Kompetensutveckling kräver att enskilda medarbetare, arbetsgrupper och företaget som helhet har en förmåga och vilja till förändring med utgångspunkt från verksamhetens och enskilda individers behov. Våra medarbetares behov av kompetensutveckling ska kontinuerligt diskuteras, sammanfattas, och dokumenteras vid det årliga medarbetarsamtalet. Uppföljning av genomförd kompetensutvecklande aktivitet sker kontinuerligt.

Hos oss präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ.

All verksamhet på Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Att ha mångfald av kompetenser och erfarenheter är också viktigt för att vi ska kunna fortsätta att möta våra kunder på ett professionellt sätt - båda vad det gäller service och vad vi erbjuder. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla i Norden så att vi kan attrahera, rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund och erfarenheter. Vår målsättning är att ha medarbetare med olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och färdigheter. Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förståelse och välkomna människor med olika bakgrund.

I vårt arbetsmiljöarbete samverkar arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud.

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet vid Elon Group är att så långt det är möjligt eliminera risker för skador och arbetsrelaterade sjukdomar. Dessutom ska vår arbetsmiljö utvecklas i en ritning som leder till bättre produktivitet och kvalitet. Genom gott ledarskap, planering och kontroll utreds arbetsskador, risker undersöks och lämpliga åtgärder vidtas. Olyckor och tillbud registrerar vi och arbetar med i vårt digitala IA-system. Vår arbetsmiljö ska integreras i den dagliga verksamheten och främja de anställdas hälsa och välbefinnande.

Möt våra medarbetare

Hos oss kan du jobba inom en rad olika utvecklande yrken. Här nedan får du träffa några av våra medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att jobba på Elon Group och varför de trivs så bra på vår arbetsplats.

Jessica, 48

Som redovisningsekonom på kontoret i Örebro har Jessica en viktig roll i vår operativa dagliga verksamhet.

Christoffer, 31

Christoffer jobbar med och projektleder IT-relaterade projekt och säkerställer att våra system fungerar som de ska.