Finansiell kalender

Elon tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Elons representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.


DATUM HÄNDELSE

30 augusti, 2024

Delårsrapport Q2 2024 Elon AB

Lägg till i kalender

13 november, 2024

Delårsrapport Q3 2024 Elon AB

Lägg till i kalender

Historik


DATUM HÄNDELSE

16 november, 2023

Delårsrapport Q3 2023

Lägg till i kalender

29 september, 2023

Euronics bolagsstämma där beslut om ev sammanslagning med Elons svenska verksamhet tas

Lägg till i kalender

31 augusti, 2023

Delårsrapport Q2 2023

Lägg till i kalender

22 augusti, 2023

Elon Aktieägare AB kallar till extra stämma 22 augusti

Lägg till i kalender

30 juni, 2023

Årsstämma Elon Group Holding AB

Lägg till i kalender

29 maj, 2023

Årsstämma 2023

Lägg till i kalender

16 maj, 2023

Delårsrapport Q1 2023

Lägg till i kalender

28 april, 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Lägg till i kalender

24 februari, 2023

Bokslutskommuniké 2022

Lägg till i kalender

DATUM HÄNDELSE

24 november, 2022

Delårsrapport 2022 Q3

Lägg till i kalender

29 augusti, 2022

Delårsrapport 2022 Q2

Lägg till i kalender

12 april, 2022

Delårsrapport 2022 Q1

Lägg till i kalender