Finansiell kalender

Elon tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Elons representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.


DATUM HÄNDELSE

31 augusti, 2023

Delårsrapport Q2 2023

Lägg till i kalender

16 november, 2023

Delårsrapport Q3 2023

Lägg till i kalender

Historik


DATUM HÄNDELSE

24 november, 2022

Delårsrapport 2022 Q3

Lägg till i kalender

29 augusti, 2022

Delårsrapport 2022 Q2

Lägg till i kalender

12 april, 2022

Delårsrapport 2022 Q1

Lägg till i kalender